කැටි කුප්පි

  • Freezing Vials

    කැටි කුප්පි

    කැටි කුප්පි යනු උසස් තත්ත්වයේ සහ විශේෂ ලක්ෂණ මත පදනම්ව ඔබේ හොඳම තේරීමයි. * කල් පවත්නා පීපී සහ පීඊ වලින් නිපදවනු ලැබේ * වෙළුම් 4 කින් ලබාගත හැකිය: 0.5 මිලි, 1.5 මිලි, 2.0 මිලි සහ 5.0 මිලි * පටිගත කිරීම පහසුය * සිලිකොන් ගෑස්කට් අඩංගු වැසීමෙන් ද්‍රව කාන්දු වීම වළක්වා ගත හැකිය * එක් අතක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු තොප්පිය * උෂ්ණත්ව පරාසය: -196 ℃ -121 ℃ * පහසු ...