කේන්ද්රාපසාරී නල නිෂ්පාදන

  • Centrifuge Tubes

    කේන්ද්රාපසාරී නල

    කේන්ද්‍රාපසාරී නල සෑදී ඇත්තේ විනිවිද පෙනෙන පොලිමර් ද්‍රව්‍යයක් වන පොලිප්‍රොපිලීන් (පීපී) වලින් වන අතර එය අණුක ජීව විද්‍යාව, සායනික රසායන විද්‍යාව සහ ජෛව රසායන පර්යේෂණ සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

  • Micro Centrifuge Tubes

    මයික්‍රෝ කේන්ද්‍රාපසාරී නල

    මයික්‍රෝ කේන්ද්‍රාපසාරී නල / මයික්‍රොසෙන්ට්‍රිෆියුජ් නළය පාරදෘශ්‍ය පොලිමර් ද්‍රව්‍යයක් වන පොලිප්‍රොපිලීන් (පීපී) වලින් සාදා ඇති අතර එය අණුක ජීව විද්‍යාව, සායනික රසායන විද්‍යාව සහ ජෛව රසායන පර්යේෂණ සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.